Tag Archives: prostitusjon

«Slut shaming» på ungdomsskolen

I går meldte NRK om angivelig prostitusjon på en barne- og ungdomsskole i Ski. I dag har de en oppfølgingssak om sex-salg. “Prostitusjon” og “skole” burde selvsagt ikke engang være nødvendig å nevne i samme setning. Det er bare trist. Men det er ikke det denne teksten skal handle om. Nå vet ikke jeg hva som egentlig har foregått på den aktuelle skolen, men det jeg derimot ser er hva som blir sagt og skrevet om det, og det kan jeg ikke la stå ukommentert.

I følge NRK har rektor sendt ut et brev til foreldrene på ungdomstrinnet og dette brevet som skolen har sendt til foreldrene er sitert i sin helhet i artikkelen:

Til foreldre på ungdomstrinnet.

Skolen har fått melding fra en pålitelig kilde om at jenter på ungdomstrinnet selger sex til gutter i skoletida. Hvem det gjelder og i hvor stort omfang vet skolen lite om.

Dette har vært drøftet med helsesøster, som igjen har tatt det opp i helsesøsterteamet i kommunen. Vi har bestemt at rektor og helsesøster skal rundt i klassene på ungdomstrinnet 7. mai og snakke om at vi har fått vite at dette foregår, at vi ser svært alvorlig på det, og at dette ikke må forekomme.

Vi ber om at dere snakker med deres barn hjemme.

Hvis det kommer frem opplysninger skolen og eller helsesøster bør vite om, så håper jeg at dere tar kontakt.

Dere bes sende tilbake svarslipp så vi er sikre på at dere er informert.

Med hilsen

Marit Rismyhr, rektor.

Det er nemlig noe som mangler her. Jeg skjønner bekymringen for jenter som angivelig selger seksuelle tjenester i skoletida. Foreldre, skolens ansatte og andre skal være bekymret for dem, men det burde bekymre dem like mye at de muligens har mindreårige “horekunder” på skolen.

Du kan ikke ha et salg uten en kjøper. Har kjøper fylt 15 år kan han ifølge loven straffes for den kriminelle handlinga han har utført. Det vil mildt sagt ikke være en heldig situasjon å være nykonfirmert og ilagt en bot for å ha kjøpt sex, bare for å nevne det. Vi har dermed en situasjon der jentene, samme hvor beklagelig og forkastelig det de gjør er, utfører en per dags dato lovlig handling siden salg av sex fremdeles er lovlig. Kjøp av seksuelle tjenester er derimot kriminalisert. Likevel er det kun jentene det blir fokusert på i det siterte brevet til foreldrene og i sakene hos NRK (for øvrig også i sakene hos VG, Dagbladet, Østlandets Blad og Aftenposten).

Tilfeldig?

Nei, jeg kan ikke si jeg tror det.

Saken bærer i grunn preg av den tankegangen at det er jentene som lurer gutta til å kjøpe sex. Guttene kan ikke bedre. Stakkars små lettlurte hormonbomber av noen guttevalper, liksom. Det vi er vitne til her er slut shaming* på den ene sida og ansvarsfraskrivelse på vegne av guttene på den andre sida. Og jeg må innrømme at jeg blir oppgitt. Jentene står selvsagt ansvarlige for handlingene sine, men trykket burde vært på at sexkjøp faktisk er en forbrytelse. Foreldrene og skolen bør være bekymret over at guttene ikke har som ryggmargsrefleks at sexkjøp ikke er akseptabelt. Vi andre bør være bekymret for at både skoleledelsen og at landets nettavisredaksjoner ikke greier å stille kritiske spørsmål om fraværet av ansvarliggjøring av sexkjøpende ungdomsskoleelever. For er det ikke et interessant spørsmål hva skolen vil gjøre med sex-kjøperne? Jo, selvsagt er det det.

Et annet spørsmål er selvsagt om denne saken i det hele tatt skulle vært i media siden den unektelig vil føre med seg stigmatisering av jentene ved ungdomsskolen …

"SLUTS" - French Quarter by MA1216

“SLUTS” – French Quarter by MA1216

* Takk til @odarygh som etter sigende leser “rar feministisk litteratur” og opplyser oss andre om velpassende ord og uttrykk, og takk til dere som kommenterte linkene mine på Fb.


Kilder:

Folk er folk

Menn på Stortinget har kjøpt sex, kjøper sex og fanden ta så kommer de til å kjøpe sex også selv etter at de en gang vedtar at sexkjøp er forbudt! Å, hvilket sjokk!

*muhaha*

Personlig gleder jeg meg til den dagen vi får høre om en kvinnelig stortingsrepresentant som har bestilt en liten lekkerbisken av en guttvalp på kontoret sitt og tatt for seg til kontoret er rasert. DA er det likestilling er i landet! Yubi-doobi-doo! Her diskriminerer vi ingen!

Må jeg igjen få anbefale Margreth Olins novellefilm “Lullaby”?

(Se i det minste de første 90 sekundene.)